bateau qui a chaviré

Kan uw bedrijf stormen doorstaan?

Wij voeren audits uit en belichten de belangrijkste factoren.

IntoTheMinds heeft de vaardigheden om de duurzaamheid van uw bedrijf te versterken. Met onze expertise op het gebied van klanttevredenheid en -loyaliteit, rendabiliteitsonderzoek en marketingstrategie kunnen wij u helpen uw bedrijf sterker en minder afhankelijk van crises te maken.

Contacteer ons voor meer informatie

Waarom falen bedrijven?

27%+26% = 53% van de kleine en middelgrote ondernemingen gaat failliet door een gebrek aan afstemming op de markt.
50% van de KMO’s gaat in de eerste vier jaar van hun bestaan failliet, 75% in de eerste zeven jaar van hun bestaan.
Ten laatste wordt 27% van de faillissementen uitsluitend veroorzaakt door een gebrek aan afstemming tussen de KMO en haar omgeving.

Experts zijn het eens over de oorzaken van de faillissementen van de KMO’s. Zij zijn te wijten aan een gebrek aan aanpassing aan hun omgeving of aan financiële tekortkomingen.

Een werk dat werd uitgevoerd aan de Universiteit van Luik (België) toonde aan dat deze oorzaken vrij gelijkmatig verdeeld zijn. Verwaarlozing van de afstemming op de omgeving komt er dus op neer dat het falen van producten/diensten wordt versneld en dat de financiële achteruitgang van het bedrijf wordt versneld.

“60% van de faillissementen kan worden vermeden met een betere voorafgaande marketinganalyse”

Gerard E. Hill, Universiteit Chicago (USA)

Raymond W. LaForge, Universiteit Louisville (USA)

Door meer aandacht te besteden aan de voorafgaande marketing van haar producten (onderzoek naar de behoeften van de klant, onderzoek naar de concurrentieomgeving), schatten Hills en LaForge dat 60% van de faillissementen kunnen worden vermeden. Het belang van de marketingcomponent wordt nog altijd onderschat door ondernemers die hun aandacht richten op commerciële en financiële aspecten terwijl ze soms geen rekening houden met objectieve kritiek op de marketingkwaliteiten van hun product of dienst. Uit een studie op basis van de adviezen van 14 risicokapitaalondernemingen die bijna 200 kleine en middelgrote ondernemingen hebben gefinancierd en begeleid, blijkt echter dat het belang van marketing op 6.7 wordt geschat op een schaap van 7.

Contacteer ons voor een audit

Onze oplossingen

Een van onze specialiteiten is het inschatten van de mate van afstemming van uw producten en diensten op de marktvraag en de behoeften van uw klanten. Via Trendstudies kunnen we u onder meer de meest actuele informatie over de toekomst van uw markt bieden.
We maken ook gebruik van een reeks kwalitatieve (bepaalde eigenaren) en kwantitatieve methoden om mogelijke oorzaken van mislukking op te sporen.

IntoTheMinds is betrokken bij alle fasen van de levenscyclus van een product of dienst, zelfs in de vroegste stadia. Via een min of meer volledige analyse, al naargelang het geval, kunnen wij snel het verbeteringspotentieel in te brengen. Dit wordt vertaald in concrete acties die onze klanten, met of zonder onze hulp, uitvoeren om hun product/dienst te herpositioneren.

Gevolgen van de loyaliteit op de rendabiliteit

Het belang van “het opbouwen van een klantenbinding” is al lang doorgedrongen tot alle lagen van de samenleving. Zelfs de kleinste KMO’s proberen nu op verschillende manieren hun klanten te behouden. Als het belang van loyaliteit duidelijk is, zijn de middelen om loyaliteit te genereren veel minder belangrijk. Getrouwheidskaarten en andere promotionele acties zijn slechts trucs.

Traditionele “loyaliteitsprogramma’s”, gebaseerd op kaarten die toegang geven tot kortingen of gratis producten, vormen een financiële belasting voor de KMO. Het voorbeeld hiernaast laat zien hoe een programma dat het 11e gratis product aanbiedt uw winst met 50% kan verminderen. Slechts bij een stijging van 20% van de omzet bereikt u opnieuw uw oorspronkelijke rentabiliteitsniveau.

De basis voor loyaliteit zit in de tevredenheidsgraad, de emotionele gehechtheid aan het merk en de kwaliteit van de dienstverlening. Dit alles maakt deel uit van de klantervaring.

IntoTheMinds ondersteunt door het analyseren van

  • uw productwinstgevendheid en kostenstructuur
  • de stand van zaken met betrekking tot de loyaliteit van klanten

Ons hoofddoel is het behoud van de rendabiliteit en de verhoging van de winst zonder trucs (tijdelijke promoties, geschenken, enz.).
We werken met hefbomen die blijvende veranderingen mogelijk maken: klanttevredenheid, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, merkidentificatiestrategie.