étude quantitative

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is een algemene term die verschillende marktonderzoekstechnieken omvat. Het is bedoeld om hypothesen te testen en kan nauwkeurige cijfers leveren voor het voeden van een financieel plan of een businessplan. Met andere woorden, een kwantitatieve studie is de essentiële stap die het mogelijk maakt om de winstgevendheid van een project te beoordelen. Er zijn verschillende kwantitatieve methoden. Al deze worden aangeboden door ons marktonderzoeksbureau.

Neem contact met ons op voor uw kwantitatieve studie

Kwantitatief onderzoek: onze diensten in een oogopslag

 • Gedekte gebieden: wereldwijd
 • Gebruikte technieken: online enquêtes, panelonderzoeken, telefonische enquêtes, Big Data-analyse en voorspellende modellering
 • Budget: vanaf 4000€ exclusief BTW
 • Duur van de studie: vanaf 4 weken
 • Leveringen: geanonimiseerde gegevens, analyse, presentatie van resultaten, aanbevelingen
 • Offerte: binnen 48 uur (onmiddellijke benaderende begroting door telefonisch contact met ons op te nemen)

De 4 soorten kwantitatieve studies aangeboden door IntoTheMinds

Als marktonderzoeksbureau kan IntoTheMinds verschillende benaderingen combineren om de vragen van de klant te beantwoorden. In het kwantitatieve domein gebruiken we voornamelijk 4 soorten analyses.

Online enquêtes

Online enquêtes staan ook bekend onder de afkorting CAWI. Ze bestaan uit het ondervragen van mensen via de computer, meestal door het verspreiden van een link.

Online enquêtes zijn de methode bij uitstek voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken of voor het ondervragen van klanten over aspecten gerelateerd aan hun behoeften. Ze kunnen ook worden gebruikt om niet-klanten te ondervragen:

 • via een gemakssteekproef
 • via een gecontroleerde steekproef zoals een panel (zie volgende paragraaf)

Panelonderzoeken

Panelonderzoeken zijn een variant van online enquêtes. Ze stellen ons in staat om een specifiek, representatief monster van de doelgroep te ondervragen.

In B2C is het monster meestal representatief in termen van land, leeftijdsklasse en geslacht. In B2B zoeken we eerder naar representativiteit op basis van land, sector en functie van de respondent.

IntoTheMinds beschikt over zeer uitgebreide eigen panels om alle mogelijke projecten in B2C en B2B uit te voeren, waaronder bekendheidsonderzoeken.

Telefonische enquêtes

Telefonische enquêtes volgen een methodologische benadering genaamd CATI. We kiezen voor dit type kwantitatief onderzoek wanneer we niet over voldoende panelleden beschikken. De CATI-aanpak wordt ook geprefereerd wanneer de klant tegelijkertijd een commerciële operatie wil uitvoeren. Het verzamelen van kwantitatieve informatie via de telefoon wordt dan gekoppeld aan een verzoek om toestemming voor later commercieel contact.

Statistische analyses (Big Data, voorspellende modellering)

Het laatste type analyse betreft statistische analyses op basis van Big Data. De activiteit van uw klanten en prospects resulteert in digitale sporen die ons informeren over hun gedrag. IntoTheMinds biedt diensten voor analyse en voorspellende modellering.

We analyseren de gegevens met behulp van business intelligence software zoals Power BI of Tableau. De visualisaties die met deze twee softwareoplossingen worden gecreëerd, helpen om de realiteit van de gegevens beter te begrijpen.

Modellering is een extra stap in de analyse van gegevens. Het doel is om de factoren te achterhalen die het gedrag van klanten beïnvloeden.


témoignage Beatrice Böhm sur l'étude quantitative réalisée pour Reverse en France

Beatrice Böhm, Marketing & Communication Manager, Reverse.

“IntoTheMinds heeft voor Reverse meerdere opdrachten uitgevoerd. Na een kwalitatieve studie over de Franse markt, hebben ze vervolgens twee kwantitatieve B2B-studies uitgevoerd over HR-praktijken van Franse bedrijven. Het team van IntoTheMinds was van grote hulp en leverde de resultaten en aanbevelingen snel en voor een zeer concurrerend budget.

We zijn zeer tevreden over onze samenwerking met IntoTheMinds en bevelen hun diensten ten zeerste aan”.

Dien uw project bij ons in


Voorbeelden van kwantitatieve studies uitgevoerd door ons bureau

logo CCI Nice Côte d'AzurKamer van Koophandel en Industrie (CCI) van Nice Côte d’Azur (Frankrijk): we hebben voor de CCI een kwantitatieve studie uitgevoerd over de digitalisering van opleidingsorganisaties. Dit project werd uitgevoerd met behulp van een CATI-benadering tijdens de Covid-crisis. Het doel was om de effecten van de crisis op de versnelling van de digitalisering van training te begrijpen.

Het gebruik van telefonische enquêtes heeft het mogelijk gemaakt om ongeveer 150 volledige antwoorden te verzamelen met een gemiddelde “Length of Interview” (LOI) van 20 minuten.


logo edigroup

Edigroup (Zwitserland, België): het uitgeversbedrijf Edigroup is gevestigd in Zwitserland en België. Ze hebben ons de opdracht gegeven om een online tevredenheidsonderzoek (CAWI) uit te voeren onder al hun Zwitserse en Belgische abonnees.


logo mintt.careMintT.care (België): IntoTheMinds heeft voor MintT.care een kwantitatieve studie uitgevoerd via een CATI-benadering (telefonische enquête). Deze studie werd uitgevoerd in Frankrijk bij verzorgingstehuizen om de uitbreiding van het bedrijf op deze markt voor te bereiden.


logo rci bank and servicesRCI Bank & Services (Frankrijk): RCI is de bank van de autofabrikant Renault. We zijn belast met het onderzoeken van het klantverloop en het voorspellen van de variabelen die hun gedrag beïnvloeden. Verschillende voorspellende modellen zijn ontwikkeld die zowel gebaseerd waren op de sociaal-demografische gegevens in het klantendossier, als op transactiegegevens en open data. Op deze manier konden we 69,5% van het klantgedrag verklaren.


getuigenis van Marion Perillat over de kwantitatieve studie uitgevoerd voor Edigroup in Zwitserland en België

Marion Perillat, Marketing Project Manager, Edigroup (Lausanne, Zwitserland)

“IntoTheMinds heeft ons effectief begeleid in ons klanttevredenheidsproject. IntoTheMinds heeft rekening gehouden met onze beperkingen terwijl ze het noodzakelijke kwaliteitsniveau verdedigden om aan de realiteit van de markt te voldoen. In elke fase van ons project herinnerden ze ons aan de fundamentele criteria voor een klantenstudie: precisie, representativiteit en efficiëntie.

Ik raad de diensten van IntoTheMinds ten zeerste aan voor uw toekomstige projecten.”


Waarom een kwantitatieve studie doen?

Een kwantitatieve studie biedt u een statistische garantie op uw resultaten. Dankzij grotere steekproeven dan bij kwalitatieve studies zijn de resultaten betrouwbaarder.

Een kwantitatieve studie moet absoluut overwogen worden wanneer u van plan bent om:

 • een nieuw product of een nieuwe dienst te lanceren
 • uw activiteiten uit te breiden naar een nieuw geografisch gebied
 • de tevredenheid van uw klanten te meten
 • uw naamsbekendheid te meten

Neem contact op met ons bureau voor uw kwantitatieve studie


Voordelen en nadelen van de kwantitatieve studie

Voordelen

 1. Representativiteit van de resultaten: een kwantitatieve studie is representatiever dan een kwalitatieve studie omdat het aantal ondervraagde personen groter is. Mits de statistische voorschriften worden nageleefd, kunnen de resultaten dus worden geëxtrapoleerd.
 2. Snelheid: over het algemeen worden resultaten sneller verkregen dan met een kwalitatieve studie. Dit geldt vooral voor enquêtes op panels (zie onze pagina CAWI).

Nadelen

 1. Soorten vragen: om kwantificeerbare antwoorden te krijgen moet u specifieke vragen stellen (gesloten vragen die bijvoorbeeld een Likert-schaal gebruiken).
 2. Diepgang van het onderzoek: complexe problemen zijn moeilijk te ontleden in eenvoudige vragen. Misschien moet u de vragen vermenigvuldigen om uw probleem te omkaderen, terwijl u in gedachten houdt dat te veel vragen de aandacht en de kwaliteit van de antwoorden verminderen.

De kwantitatieve studie volgt meestal op de kwalitatieve studie

In het kader van een marktonderzoek moet de kwantitatieve studie worden gezien als een voortzetting van de kwalitatieve studie. De twee benaderingen staan niet tegenover elkaar. Ze vullen elkaar aan. De kwalitatieve studie is er om een onderwerp diepgaand te benaderen. De kwantitatieve studie dient om hypothesen te verifiëren en om precieze cijfers te leveren. Deze laatste zijn noodzakelijk om de levensvatbaarheid van een project te garanderen.

Om deze reden stellen we vaak voor aan onze klanten om de twee methoden te combineren voor betere resultaten.

Neem contact op met IntoTheMinds voor uw kwantitatieve studieproject

kwantitatieve studie