points d'interrogation pour la FAQ sur les études de marché

Veel gestelde vragen over onze marktonderzoeksdiensten

Een duidelijk antwoord op al uw vragen

Algemene vragen over marktonderzoek

Vragen over de diensten van IntoTheMinds

Wat is het doel van een marktonderzoek?

Een marktonderzoek is essentieel om de verwachtingen en behoeften van uw klanten te begrijpen en te bepalen welke marketingstrategie moet worden gevolgd. Zoals in dit artikel wordt uitgelegd, zou 60% van de faillissementen vermeden kunnen worden als er eerst een marktonderzoek wordt uitgevoerd; en aangezien 50% van de bedrijven in de eerste 5 jaar failliet gaat, begrijpt u waarom een degelijk marktonderzoek een zinvolle investering is. Om meer te weten te komen, verwijzen we naar dit artikel – het is een van de meest gelezen artikelen die we aan dit onderwerp hebben gewijd – of neem gewoon contact met ons op.

Hoeveel kost een marktonderzoek?

Het budget voor een kwantitatieve studie (online onderzoek met een representatief panel) start bij € 5000,-. De meest complexe studies, waarbij kwalitatieve methoden (interviews, focusgroepen, enz.) worden gecombineerd met een kwantitatieve fase, kosten over het algemeen meer dan € 20.000. Lees Hoeveel kost een marktonderzoek?, het meest diepgaande artikel op het web over dit onderwerp. U ontdekt er de realiteit van de prijzen, evenals alle foutieve informatie die op het internet in overvloed aanwezig is.

Hoe een marktonderzoek uitvoeren?

Meestal begint een marktonderzoek met een literatuurstudie, vervolgt het met een kwalitatief onderzoek (focusgroepen, individuele interviews) en eindigt het met een kwantitatief onderzoek (online enquête, kwantitatieve vragenlijst,…). Dit laatste deel maakt de overgang naar het financiële plan en het businessplan mogelijk.

Wij hebben een 7-stappenmethode gepubliceerd en gratis ter beschikking gesteld, waarmee u leert welke marktonderzoekstechnieken (desk research, kwalitatieve technieken, kwantitatieve technieken). Door deze methode te volgen bent u in staat om uw financiële en bedrijfsplannen op te stellen. En als u vragen heeft, neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Wat zijn de verschillen tussen focusgroepen en kwalitatieve interviews?

Kwalitatieve interviews zijn een verkennende kwalitatieve techniek. Focusgroepen zijn meer een bevestigingstechniek. De context van uw studie bepaalt of u het best voor de ene of de andere techniek kiest. Lees dit artikel om alles te weten te komen over de verschillen die er zijn en welke methode te kiezen al naargelang de case. In dit andere artikel krijgt u een overzicht van de voor- en nadelen van beide technieken.

Wat is een PESTEL-analyse?

Een PESTEL-analyse maakt het mogelijk om de zogenaamde “exogene” factoren te bestuderen die een markt beïnvloeden. Deze factoren zijn Politieke, Economische, Sociologische, Technologische, Ecologische en Legale factoren. De naam PESTEL is dus het acroniem voor deze verschillende factoren.

De PESTEL-studie analyseert systematisch alle factoren die u niet in de hand heeft (politiek, economisch, legaal, enz.) maar die wel de dynamiek van uw markt kunnen veranderen. Om hierover alles te weten te komen, verwijs ik naar het artikel dat we aan dit onderwerp hebben gewijd.

Hoe een online enquête uitvoeren?

Om een online enquête uit te voeren, moet u eerst een geschikte software kiezen (er zijn tal van mogelijkheden, de meest eenvoudige zijn soms gratis), een kwantitatieve vragenlijst (lees onze tips hier) en ook een steekproef van mensen om te interviewen. Als u niet in de val wilt van gemakssteekproef wil trappen, adviseren wij u een panel in te huren. Dit is een klassieke techniek, vooral voor het uitvoeren van marktonderzoek in B2C. Het inhuren van een panel is weliswaar relatief duur en vereist ook de tussenkomst van een professional.

Waar kan ik terecht voor informatie over een marktonderzoek?

Deze vraag is vaak dezelfde als “Waar vind ik gegevens voor de literatuurstudie van mijn marktonderzoek”. Een marktonderzoek (zie onze online gids) is inderdaad een voortdurend proces waarbij u op zoek gaat naar bestaande gegevens (voor de documentaire fase) alvorens op het terrein te gaan om uw eigen (kwalitatieve en kwantitatieve) gegevens te verkrijgen. Het vinden van bestaande gegevens over uw markt kan op verschillende manieren gebeuren, meestal online: wetenschappelijke publicaties, rapporten van professionele organisaties, bedrijfsbrochures (voor uw concurrentieonderzoek). Overweeg ook om beurzen te bezoeken waar alle belangrijke spelers van een markt enkele dagen samenkomen. U vindt al onze tips hierover in ons uitgebreide artikel over de literatuurstudie.

Hoe een B2B-marktonderzoek uitvoeren?

Het uitvoeren van marktonderzoek in B2B vereist de juiste methoden. Kwalitatieve methoden, en in het bijzonder kwalitatieve persoonlijke interviews, zijn perfect geschikt voor B2B. Ook mystery shopping is zinvol, vooral in het kader van het concurrentieonderzoek. Om alles hierover te weten te komen, kunt u onze online gids voor B2B-marktonderzoek raadplegen of naar deze pagina gaan om onze gratis white paper over dit onderwerp te downloaden.

Hoe en B2C-marktonderzoek uitvoeren?

Het uitvoeren van een B2C-marktonderzoek omvat meestal een eerste kwalitatieve fase om hypothesen te kunnen maken. Een kwantitatieve fase (bijvoorbeeld via een online enquête) maakt het nadien mogelijk om de hypotheses te valideren en statistische zekerheid te geven aan uw conclusies. Voor meer informatie over dit onderwerp, verwijzen we naar dit uitgebreide artikel over dit onderwerp of naar deze pagina waar u onze gratis white paper kunt downloaden.

Hoe lang duurt het om een offerte te krijgen voor een marktonderzoek?

Bij de eerste telefonische afspraak kunnen wij u een eerste schatting van het budget geven. We formaliseren onze schatting in de vorm van een offerte, dat gebeurt meestal binnen 48 uur. Bel ons op +32 2 347 45 86 of +33 1 88 32 73 44 voor een gratis eerste consultatie of dien uw aanvraag in via e-mail (info@intotheminds.com) of via de contactpagina op onze website.

Voert u B2B-marktonderzoeken uit?

Ja, 50% van het marktonderzoek dat we doen is in B2B. Klik hier om hierover alles te weten te komen. In 15 jaar tijd hebben we een uitgebreid gamma aan sectoren gehad: loodgieterij, chemie, logistiek, productiesoftware, kantoorvastgoed, enz.

Hoeveel tijd neemt een marktonderzoek in beslag?

Dat hangt volledig af van de gebruikte methode (kwalitatief, kwantitatief) en het onderzochte geografische bereik. In het geval van een online kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes) kunnen wij de opdracht doorgaans tussen de 3 en 4 weken uitvoeren. Voor projecten die vooral gebruik maken van kwalitatieve methoden (individuele gesprekken, focusgroepen, enz.) duurt het meestal minstens 3 maanden.

In welke landen voert u marktonderzoeken uit?

Wij voeren vooral in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland marktonderzoeken uit. Voor de kwantitatieve fasen bestrijken we echter de hele wereld dankzij de panels die we inhuren. We hebben bijvoorbeeld kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd in Azië. Klik hier om enkele klantcases te zien.

Welke talen spreekt u voor marktonderzoek?

Voor het kwalitatieve deel werken we in het Frans, Nederlands, Engels, Duits en Italiaans. Voor online onderzoek (in het kader van een B2C-marktonderzoek of een tevredenheidsenquête) worden alle mogelijke en denkbare talen gehanteerd.

Voert u marktonderzoek uit in alle sectoren?

Ja. We bestrijken alle sectoren van activiteit. Van lokale winkels tot banken, via chemicaliën, cosmetica en auto’s, we hebben in 15 jaar tijd alle denkbare sectoren bestreken. Op onze website vindt u een overzicht van enkele klantcases: lokaal of buitenlands marktonderzoek, tevredenheidsenquêtes en productlanceringen.

Voert u telefonische enquêtes uit?

Ja, wij voeren telefonische enquêtes uit wanneer deze methode zinvol is in het projectproces. We hebben deze aanpak bijvoorbeeld toegepast bij VOO (zie klantcase) en Edigroup (zie klantcase).

Ik ben een projectontikkelaar. Kan ik gebruik maken van uw diensten?

Ja, we ondersteunen ieder jaar veel projectontwikkelaars. In sommige landen kunnen projectleiders specifieke steun (subsidies) ontvangen voor de uitvoering van hun marktonderzoek. Vergeet niet na te gaan of u daarvoor in aanmerking komt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kunt u me begeleiden met mijn eigen marktonderzoek?

Ja, die mogelijkheid bestaat. In dit geval “coachen” wij u, d.w.z. wij begeleiden u en zetten u op weg, maar u doet zelf het veldwerk. Dit is een ideaal compromis voor mensen met een beperkt budget. Neem contact met ons op voor een offerte.

Worden uw diensten gesubsidieerd?

Ja, als u bijvoorbeeld in Brussel woont, kunt u subsidies tot 60% ontvangen. Dan zijn met andere woorden 60% van onze honoraria gedekt. U vindt alle informatie hierover op onze subsidiepagina. Voor bedrijven in het Brusselse Gewest hebben we er een specifieke analyse aan gewijd.

Wat zijn de formaliteiten voor het aanvragen van subsidies?

Wij zorgen voor alles. Door met ons samen te werken kiest u een partner die u het leven gemakkelijker maakt. Neem contact met ons op zodat wij uw dossier kunnen verzorgen.

Hoe maak ik een afspraak met IntoTheMinds?

U kunt ons bellen op +32 2 347 45 86 voor onze kantoren in België en +33 1 88 32 73 44 voor onze kantoren in Frankrijk), u stuurt ons een e-mail via info@intotheminds.com of u maakt gebruik van ons contactformulier.

Hoe kan ik in uw netwerk van onderzoekers worden opgenomen?

Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail met uw CV te sturen naar
info@intotheminds.com. Wij zijn voortdurend op zoek naar interviewers om ons netwerk in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland uit te breiden.

Bent u op zoek naar stagiair(e)s?

We verwelkomen enkel stagiaires in onze kantoren in Brussel en alleen voor lange stages (4 maanden of meer) aan het einde van de cursus. Onze stage-aanbod wordt, desgevallend, gepubliceerd op onze vacaturepagina.

Aanvaardt u externe bijdragen voor uw blog?

Nee. Wij nemen geen externe bijdragen of gesponsorde artikelen op onze blog aan.